Vreemdelingenrecht

Als u zich in Nederland wilt vestigen is het van belang om over de juiste documenten te beschikken. Zonder de juiste documenten wordt het lastig om een stabiel (gezins)leven op te bouwen. Het is daarom van belang om tijdig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen als u tegen problemen aanloopt, omdat het vreemdelingenrecht impactvol en ingewikkeld is.

Het vreemdelingenrecht betreft alle wetgeving over mensen uit het buitenland die zich in Nederland (willen) vestigen. Binnen het vreemdelingenrecht is een onderscheid tussen het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Binnen het reguliere vreemdelingenrecht kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd als er bijvoorbeeld sprake is van een medische reden, het volgen van een studie, werk, gezinshereniging, een slachtoffer of getuige van mensenhandel of een visum kort verblijf. Binnen het asielrecht kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd door een asielzoeker of mensen met een vluchtelingenstatus. De regels in het vreemdelingenrecht hebben betrekking op toelating, verblijf en verwijdering van vreemdelingen. Voor bepaalde nationaliteiten is er een verblijfsvergunning nodig, voor andere niet. De duur en het doel van het verblijf spelen ook een rol.

mr. Merel Dorgelo heeft ervaring met het voeren van procedures op het gebied van vreemdelingenrecht in Nederland en Europa. Zij kan u onder meer bijstaan in geschillen met de IND, de Vreemdelingenpolitie of de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Indien u in aanmerking komt voor rechtsbijstand op toevoegingsbasis kunt u ook bij ons terecht. Rechtsbijstand tegen uurtarief is ook mogelijk bij ons indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging.

Vreemdelingenrecht advocaten