Werkwijze

Werkwijze

SwitchLegal Advocaten B.V. combineert betrouwbaarheid met innovatieve en dynamische aanpak gericht op de steeds veranderende positie van de individuele cliënt. SwitchLegal Advocaten B.V. verplaatst zich in de rol en positie van zowel cliënt als wederpartij en bepaalt hierop zijn strategie en advies. SwitchLegal Advocaten B.V. neemt deel aan EU-projecten en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek in internationaal IT-recht. Onze cliëntenkring  is  zeer gevarieerd: van MKB tot multinational en alle particulieren ongeacht hun inkomen, dus ook de bijstandsgerechtigde!

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Een toevoeging is een vergoeding voor de kosten van uw advocaat of mediator. Als u een toevoeging krijgt van de Raad voor Rechtsbijstand, betaalt de overheid een deel van de kosten voor de mediator of advocaat zodat u niet de reguliere advocaatkosten hoeft te betalen. Het kan zijn dat u een deel zelf moet betalen. Dit is de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Hoe lager uw inkomen is, hoe minder eigen bijdrage u hoeft te betalen. Voor meer informatie en tarieven van de eigen bijdrage kunt u deze link raadplegen (www.rvr.org).

Vast tarief

Voor betalende cliënten zijn de kosten per uur vanaf  EUR 155 en met 220 exclusief BTW en 6% kantoorkosten. Wij maken geregeld vaste tariefafspraken. ‘No cure no pay’ is in principe niet toegestaan voor advocaten. Wel kunnen wij onder omstandigheden een alternatief aanbieden waarbij een variabel, prestatiegerelateerd tarief mogelijk is.

Kantoorklachtenregeling

(behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

SwitchLegal Advocaten B.V. hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Kantoorklachtenregeling – versie 03022023