Ondernemingsrecht

  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen

  • Agentuur en distributie
  • Fusies en overnames

  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid