Persbericht: Raad van State hoort Trammuseum

Persbericht: Raad van State hoort Trammuseum

De Electrische Museumtramlijn Amsterdam heeft een zaak aangespannen tegen de Gemeente Amsterdam. Vandaag hoort de Raad van State het Trammuseum en andere belanghebbenden rond het Havenstraatterrein. Wijkraad Zuid-West Amsterdam ondersteunt het Trammuseum in deze casus.

Bestemmingsplan ‘Havenstraatterrein’ van de gemeente Amsterdam

Zitting over het bestemmingsplan ‘Havenstraatterrein’ dat de gemeenteraad van Amsterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de transformatie van het Havenstraatterrein mogelijk naar een gemengd woon-werkgebied met een basisschool. Het is de bedoeling dat er ruim 500 woningen komen. Het Havenstraatterrein ligt in de buurt van het Haarlemmermeerstation en de tramremise Havenstraat.
Tegen het bestemmingsplan komen het Trammuseum en de Museumtramlijn Amsterdam in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze zijn het niet eens met het bestemmingsplan, omdat de bestemmingen voor het Amsterdams trammuseum, de historische tramspoorlijn en de bijbehorende stallings- en onderhoudsloods niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

Daarnaast komt de eigenaar van een B&B in de buurt in beroep tegen het bestemmingsplan. Ook de B&B is niet in het bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast komen een huurder van het terrein en de belangenvereniging Gebruikers van het Industrieterrein Haarlemmermeerstation tegen het bestemmingsplan in beroep.

Zij vrezen dat de bedrijvigheid op het terrein in het nauw komt door de nieuwe woningen die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Ook vrezen ze verkeersproblemen. Bovendien vindt de vereniging dat ze te weinig is betrokken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. (zaaknummer 201804611/1)
De zitting gaat ook over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft vastgesteld vanwege het bestemmingsplan. Tegen dat besluit komen de bezwaarmakers ook in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft voorts een spoedprocedure ingang gezet, om het Trammuseum en Havenstraatterrein als beschermd landschap, stadsgezicht, natuurgebied en beschermd monument (ensemble) aan te laten wijzen. De Wijkraad vreest verder voor de werkgelegenheid van circa 200 werknemers op en rond het Havenstraatterrein, wier bedrijven en werkgelegenheid in gevaar wordt gebracht door toedoen van de Gemeente Amsterdam.

PEPERDURE ADVOCATEN: de Gemeente Amsterdam huurt twee peperdure advocaten van de Zuidas in om het Trammuseum te treiteren. Wijkraad Zuid-West Amsterdam schat dat reeds een halve ton belastinggeld is uitgegeven door de Gemeente Amsterdam om hen in te huren.

Persbericht: Raad van State hoort Trammuseum

De Electrische Museumtramlijn Amsterdam heeft een zaak aangespannen tegen de Gemeente Amsterdam. Vandaag hoort de Raad van State het Trammuseum en andere belanghebbenden rond het Havenstraatterrein. Wijkraad Zuid-West Amsterdam ondersteunt het Trammuseum in deze casus.

Bestemmingsplan ‘Havenstraatterrein’ van de gemeente Amsterdam

Zitting over het bestemmingsplan ‘Havenstraatterrein’ dat de gemeenteraad van Amsterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de transformatie van het Havenstraatterrein mogelijk naar een gemengd woon-werkgebied met een basisschool. Het is de bedoeling dat er ruim 500 woningen komen. Het Havenstraatterrein ligt in de buurt van het Haarlemmermeerstation en de tramremise Havenstraat.
Tegen het bestemmingsplan komen het Trammuseum en de Museumtramlijn Amsterdam in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze zijn het niet eens met het bestemmingsplan, omdat de bestemmingen voor het Amsterdams trammuseum, de historische tramspoorlijn en de bijbehorende stallings- en onderhoudsloods niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

Daarnaast komt de eigenaar van een B&B in de buurt in beroep tegen het bestemmingsplan. Ook de B&B is niet in het bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast komen een huurder van het terrein en de belangenvereniging Gebruikers van het Industrieterrein Haarlemmermeerstation tegen het bestemmingsplan in beroep.

Zij vrezen dat de bedrijvigheid op het terrein in het nauw komt door de nieuwe woningen die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Ook vrezen ze verkeersproblemen. Bovendien vindt de vereniging dat ze te weinig is betrokken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. (zaaknummer 201804611/1)
De zitting gaat ook over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft vastgesteld vanwege het bestemmingsplan. Tegen dat besluit komen de bezwaarmakers ook in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft voorts een spoedprocedure ingang gezet, om het Trammuseum en Havenstraatterrein als beschermd landschap, stadsgezicht, natuurgebied en beschermd monument (ensemble) aan te laten wijzen. De Wijkraad vreest verder voor de werkgelegenheid van circa 200 werknemers op en rond het Havenstraatterrein, wier bedrijven en werkgelegenheid in gevaar wordt gebracht door toedoen van de Gemeente Amsterdam.

PEPERDURE ADVOCATEN: de Gemeente Amsterdam huurt twee peperdure advocaten van de Zuidas in om het Trammuseum te treiteren. Wijkraad Zuid-West Amsterdam schat dat reeds een halve ton belastinggeld is uitgegeven door de Gemeente Amsterdam om hen in te huren.