Overeenkomst van opdracht gesloten? Voorkom dat je met lege handen komt te staan!

Overeenkomst van opdracht gesloten? Voorkom dat je met lege handen komt te staan!

Werken via een overeenkomst van opdracht biedt voordelen. Door niet als werknemer maar onder een overeenkomst van opdracht werkzaamheden uit te voeren, heb je meer vrijheden. Vaak mag je de opdracht naar eigen inzicht uitvoeren en op een door jou gekozen locatie werken. Een saai ‘leeg’ kantoor kan worden verruild voor een Tiny House op de Veluwe en je kan bij verschillende bedrijven leuke projecten doen. Ook biedt een overeenkomst van opdracht ruimte om een aantal maanden hard te werken en om vervolgens jouw droom waar te maken, waarna je aan een volgende opdracht kan beginnen. Vrijheid, blijheid!

Als je een overeenkomst van opdracht sluit voor zes maanden, ga je er vanuit dat je voor zes maanden ‘onder de pannen‘ bent. Maar wat als de opdrachtgever na drie weken zegt: “Bedankt voor de moeite, maar vanaf nu pakken wij werkzaamheden zelf weer op”. Zeker in deze toch wel gekke tijd met allerhande corona maatregelen, zien wij geregeld dat jonge ondernemers en zzp’ers van de ene op de andere dag zonder opdracht komen te zitten.

Mag dat zomaar? Ja, dat mag. Een opdrachtgever mag de opdracht te allen tijde opzeggen. De opdrachtgever hoeft geen vergoeding te betalen voor de periode waarin niet langer van de diensten van de opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt. Als opdrachtnemer sta je dan met lege handen.

Hoe voorkom je dat je met lege handen komt te staan? Maak van te voren afspraken over een opzegtermijn en een door de opdrachtgever uit te betalen vergoeding als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd. Leg deze afspraken schriftelijk vast in de overeenkomst, zodat ook achteraf voor beide partijen duidelijk is op welke vergoeding jij als opdrachtnemer aanspraak kan maken.

Is jouw overeenkomst van opdracht opgezegd en heb je geen afspraken gemaakt over een opzegtermijn of een vergoeding bij tussentijdse beëindiging? Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan je mogelijk op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid alsnog aanspraak maken op een vergoeding. Dat kan mogelijk zijn wanneer de overeenkomst abrupt is opgezegd, er met jouw belangen onvoldoende rekening is gehouden en je bijvoorbeeld aantoonbaar andere opdrachten hebt afgeslagen vanwege de opdracht die je op dat moment had met de opdrachtgever. Als sprake is van opzegging van de overeenkomst voordat de opdracht is afgerond, dan maak je in ieder geval aanspraak op vergoeding van een redelijk loon.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met Romy Hartman via romy.hartman@switchlegal.nl of via telefoonnummer 020 – 330 27 38.