Corona, AI en privacy, the story continues…

Corona, AI en privacy, the story continues…

Na genezing van het Corona-virus valt men in het gat van de “post-corona psychose” van anderen.  Dat wil zeggen dat de verwachting dat de mensen in je omgeving op basis van de RIVM richtlijnen rationeel zouden aanvaarden dat mensen die 24 uur geen klachten meer hebben immuun zijn, wordt gelogenstraft. Eenmaal corona patiënt, altijd corona patiënt. En die zijn eng.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. De kritiek op de vergaande maatregelen in China is verstomd. Italië is veranderd in een “sper-zone”. Mensen zonder toestemming op straat worden gearresteerd. Zieke mensen op straat kunnen tot 12 jaar gevangenisstraf krijgen omdat ze de maatschappij in gevaar brengen. Hoe eng die patiënten zijn wordt bevestigd door de actie van de geheime dienst in Israël. Israëls regering heeft, zij het door middel van een noodwet, besloten om door cyber-monitoring de mobiele telefoons van Corona- patiënten te volgen. Op deze manier kunnen besmette mensen worden gelokaliseerd en kan worden gezien of ze zich wel aan quarantaine regels houden en anderen die zich in de nabijheid van dit soort gevaarzettende elementen bevinden kunnen worden gewaarschuwd.[1]  De Israëlische Association for Civil Rights in Israel noemde de actie

“a dangerous precedent and a slippery slope”.

Verder zijn er eigenlijk weinig protesten tegen de vergaande maatregelen door de verschillende Europese overheden. Het vrije verkeer is in Europa volledig tot stilstand gekomen. Geen buitenlandse reizen, blijf vooral op je plek. De vrijheid van meningsuiting is verstomd door de stortvloed van negatieve berichten over het virus. Weer honderden nieuwe besmettingen, een verdubbeling van overledenen. Wel financiële ondersteuning van het bedrijfsleven tot 20 miljard. Interessant dat de zorg, politie en onderwijs – niettegenstaande stakingen – er nauwelijks geld bij konden krijgen; en nu het hele land afhankelijk wordt van die zorg. De regering smeekt het volk om deze groep extra te waarderen, alle hens aan dek. Ik ben benieuwd wat het effect voor deze groep zal zijn na de Corona-crisis. We moeten met zijn allen door deze zure appel heen. Die moet vooral zuur blijven, geen positief nieuws, geen nieuws over genezingen; blijkbaar niet interessant.

Het lijkt er op dat de beperkende maatregelen en de negatieve toonzetting met graagte door de bevolking wordt aanvaard als een soort religieuze zelfbestraffingen tegen eerder ingenomen luchtigheid en ontkenning. Er is geen kritiek op beperking van de fundamentele rechten wanneer het de bestrijding van volksvijand nummer 1, Corona, betreft. Registreer alles en gebruik alle data die voorhanden zijn.

Misschien terecht? Bij de eerste verschijnselen van Corona in Wuhan  werd het wereldwijde verloop al door AI programma’s zoals BlueDot en Metabiota voorspeld.[2] Algoritmes combineerden informatie van sociale media, officiële- en minder officiële gezondheidsrapportages en reis- en vliegbewegingen en kwamen daarmee tot een redelijke accurate voorspelling van het verloop voordat er ook maar een ziektegeval in Europa aan de orde was. Niets mee gedaan…

Juist de onvoorspelbaarheid van het verloop van een pandemie vraagt om nieuwe toepassingen van AI technologie. De CEO van het AI bedrijf Stratifyd, Derek Wang, stelde: Door de mens ongecontroleerde machine learning kan de oplossing zijn om dit soort ontwikkelingen te voorspellen. Laat AI zelf patronen identificeren in de chaos (noise) in plaats van het trainen op geselecteerde voorbeelden. Op die manier haalt het programma er zaken uit die de mens over het hoofd ziet of niet aan zou denken. Als je voorspelt moet je zoeken naar nieuw gedrag, niet naar oude patronen.

Laten we niet vervallen in onze oude instinctieve patronen maar een open oog houden voor nieuwe ontwikkelingen, ook als de neiging bestaat ons terug te trekken in onze veiligheidscocon, verscholen achter muren van gehamsterd toiletpapier.

En laten we ook de genezen patiënten als een positieve bijdrage zien aan de door Mark Rutte benoemde genoemde muur van immuniteit.