Rechtsgebieden

SwitchLegal is een algemene rechtspraktijk, hetgeen  inhoudt dat wij meerdere rechtsgebieden behandelen. Hiermee spreken wij een breed publiek aan. Iedereen kan worden geholpen met juridische bijstand, zowel in als buiten procesvertegenwoordiging.


Familierecht

- Echtscheiding
- Alimentatie
- Omgang
- Gezag

Advocaten: mr. Bram Huijgen, advocaat mr. Merel Dorgelo, advocaat

Arbeidsrecht

- Ontslag
- Loonvordering
- Gelijke behandeling

Advocaten: bladiebla mr. Romy Hartman, advocaat

Huurrecht

- Huurschuld
- Uitzetting
- Conflict met de buren / wooncoöperatie
- Kamerverhuur

Advocaten: bladiebla

ondernemingsrecht

- Contracten
- Algemene voorwaarden
- Oprichting van ondernemingen
- Vennootschapsrecht
- Agentuur en distibutieovereenkomsten

Advocaten: dr. Rob van den Hoven van Genderen, specialist mr. Barend F. van Nievelt, advocaat* mr. Bram Huijgen, advocaat mr. Jean-Yves Steyt, advocaat* mr. Merel Dorgelo, advocaat mr. Romy Hartman, advocaat

Bestuursrecht

- Uitkeringen
- Vergunningen
- Procedures inzake VOG (Verklaring omtrent Gedrag)

Advocaten: bladiebla mr. Merel Dorgelo, advocaat mr. Romy Hartman, advocaat

Vreemdelingenrecht

- Verblijfsvergunningen
- Tewerkstellingsvergunningen
- Visa

Advocaten: mr. Merel Dorgelo, advocaat

(Jeugd-) Strafrecht

- Diefstal
- Mishandeling
- Fraude
- Moord en doodslag
- Gijzeling
- Wet wapens en munitie

Advocaten: mr. Bram Huijgen, advocaat mr. Merel Dorgelo, advocaat mr. Romy Hartman, advocaat

IT-recht

- Privacy
- Intellectueel eigendom
- Telecommunicatierecht
- Juridische scan op de website
- Contracten
- Algemene voorwaarden

Advocaten: dr. Rob van den Hoven van Genderen, specialist mr. Barend F. van Nievelt, advocaat* bladiebla mr. Merel Dorgelo, advocaat

Kennismigranten

- Aanvraagprocedure voor bedrijf en medewerker
- Full service begeleiding
- Verlengingsaanvraag
- Business visa

Advocaten: mr. Merel Dorgelo, advocaat mr. Romy Hartman, advocaat

Procesrecht

- Procedures bij de rechter zowel eerste aanleg als hoger beroep
- Procedures bij advies- en hoorcommissies

Advocaten: mr. Barend F. van Nievelt, advocaat* mr. Bram Huijgen, advocaat bladiebla mr. Jean-Yves Steyt, advocaat* mr. Merel Dorgelo, advocaat mr. Romy Hartman, advocaat

DOOR communicatie & vorm