Rechtsgebieden

SwitchLegal is een algemene rechtspraktijk, hetgeen  inhoudt dat wij meerdere rechtsgebieden behandelen. Hiermee spreken wij een breed publiek aan. Iedereen kan worden geholpen met juridische bijstand, zowel in als buiten procesvertegenwoordiging.


Algemene praktijk

a. Burgerlijk recht
b. Strafrecht
c. Bestuursrecht

Advocaten: mr. Bram Huijgen, advocaat

Personen- en Familierecht

a. Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
b. Ouderschap en erkenning
c. Collaborative divorce
d. Mediation
e. Jeugdbeschermingsrecht
f. Bijzondere curator
g. Internationale kinderontvoering
h. Internationaal privaatrecht

Advocaten: mr. Bram Huijgen, advocaat mr. Merel Dorgelo, advocaat

Arbeidsrecht

a. Medezeggenschap
b. Collectief ontslag
c. Pensioenen
d. Arbeidsmediation
e. Internationaal arbeidsrecht

Advocaten: mr. Romy Hartman, advocaat

Intellectueel eigendomsrecht

Advocaten: mr. Jean-Yves Steyt, advocaat*

Ondernemingsrecht

a. Vennootschappen
b. Verenigingen en stichtingen
c. Agentuur en distributie
d. Fusies en overnames
e. Bestuurdersaansprakelijkheid
f. Beroepsaansprakelijkheid

Advocaten: mr. Bram Huijgen, advocaat mr. Romy Hartman, advocaat

Burgerlijk procesrecht

a. Arbitrage
b. Litigation
c. Beslag- en executierecht

Advocaten: mr. Jean-Yves Steyt, advocaat*

Strafrecht

a. Jeugdstrafrecht
b. Militair strafrecht
c. Financieel economisch strafrecht
d. Milieu strafrecht
e. Fiscaal strafrecht
f. Internationaal Strafrecht
g. TBS
h. Uit- en overleveringszaken
i. Slachtofferzaken
j. Vreemdelingen(straf)recht

Advocaten: mr. Bram Huijgen, advocaat mr. Merel Dorgelo, advocaat mr. Romy Hartman, advocaat

Vreemdelingenrecht

Advocaten: mr. Merel Dorgelo, advocaat

DOOR communicatie & vorm