Robots als rechtsprekers, artikel in i-bestuur

Robots als rechtsprekers?
door: Rob van den Hoven van Genderen

Zullen rechters en advocaten op termijn worden vervangen door robots? Kan de angst voor vooringenomenheid of chagrijnige rechters worden weggenomen door objectieve, neutrale robotrechters? Het wraken van rechters door Geert Wilders zou dan in ieder geval niet meer hoeven voor te komen. Maar is de robotrechter wel zo objectief als de algoritmen zijn ontworpen door menselijke programmeurs? En worden ook ethische beginselen meegenomen door eisen te stellen als ‘ethics by design’?

https://ibestuur.nl/podium/robots-als-rechtsprekers

DOOR communicatie & vorm