Robot Love – Bordeelhoudster spant kort geding aan tegen seksrobot – Zitting: 4 oktober 2018 Eindhoven

PERSBERICHT
Bordeelhoudster spant kort geding aan tegen seksrobot
Zitting: 4 oktober 2018, Robot Love, Eindhoven

Een bordeelhoudster spant een kort geding aan tegen een in haar bordeel functionerende seksrobot. Haar verzoek aan de rechter is een verbod uit te spreken tegen het publiceren door de seksrobot van informatie over haar bordeel. De zelflerende seksrobot dreigt informatie over een gewelddadige bezoeker op internet te plaatsen. De seksrobot beschikt over slimme mechanismen om direct met social media te communiceren. De bordeelhoudster vreest reputatieschade. Een verbod door de rechter moet dit laatste voorkomen. De internationale tentoonstelling Robot Love (van 15 september t/m 2 december 2018) gaat over de liefde tussen mens en robot en vormt de context waarbinnen het kort geding plaatsvindt.

Krijgen zelflerende robots een eigen juridische positie?
Zelflerende robots zijn sterk in ontwikkeling en zullen de komende jaren mede het maatschappelijk leven beïnvloeden. Bij zelflerende robots kunnen menselijke actoren niet geïdentificeerd worden. Reden waarom in de vakliteratuur bepleit wordt slimme robots een zekere rechtspersoonlijkheid te verschaffen om hun deelname aan het maatschappelijke en juridische verkeer te expliciteren. Dit zou betekenen dat er een nieuw rechtssubject zal ontstaan naast natuurlijke personen en rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld de stichting en de bv). De vraag is of deze rechtssubjectiviteit betreffende het sociaal en maatschappelijk functioneren van robots zich ook uitstrekt tot zelfstandige deelname aan het maatschappelijk verkeer.
Of gaat deze kwestie louter om het vaststellen van aansprakelijkheid vanwege schade door toedoen van een zelflerende robot? Met het kort geding wil Robot Love bereiken dat de discussie over het nieuwe vakgebied robotrecht wordt gevoerd in de samenleving. Reden om ook speciaal de media te vragen verslag te doen van de zitting of anderszins aandacht hierover te genereren.

Het kort geding vindt in de ochtend plaats. In de middag verzorgen de betrokken juristen naar aanleiding van het kort geding workshops over de inhoud van het nieuwe vakgebied robotrecht.

De partijen
Rechter van dienst is mr. Willem F. Korthals Altes, rechter te Amsterdam en medeoprichter van het Instituut voor Informatierecht van de UvA. De bordeelhoudster wordt bijgestaan door mr. Merel Dorgelo, advocaat van het kantoor SwitchLegal te Amsterdam. Advocaat van de seksrobot is mr. Hub Dohmen, van het kantoor Dohmen Advocaten te Tilburg. Ook de seksrobot krijgt gelegenheid te reageren. Drs. Ine Gevers, artistiek directeur van Robot Love, treedt tijdens het proces op als deskundige. Dr. Rob van den Hoven van Genderen, directeur van het VU Centre for Law and Internet en managing director van het kantoor SwitchLegal, fungeert als moderator en commentator. Ine Gevers, artistiek leider van Robot Love, is geraadpleegd als adviseur. Initiator van het proces is prof. em. mr. dr. Giep Hagoort, hoogleraar kunst en economie, Universiteit Utrecht/HKU.

DOOR communicatie & vorm