Rechter verbiedt verspreiden van informatie door sexrobot

Rechter verbiedt verspreiden van informatie door sexrobot

De rechter in kort geding, mr. Willem F. Korthals Altes – rechter te Amsterdam, heeft op 4 oktober tijdens de expositie Robot Love te Eindhoven, een seksrobot gelast het via internet verspreiden van informatie te staken. De rechter overwoog daarbij dat de seksrobot geen algemeen recht heeft op vrije meningsuiting. Voor zover een robot rechten heeft, moeten deze direct in verband staan met de vastgestelde functie van de robot, in dit geval de seksuele dienstverlening aan klanten, aldus de uitspraak van de rechter in een gefingeerd proces.

De aanleiding: geweld tegen een seksrobot
De bordeelhoudster van de seksrobot heeft de rechter ingeschakeld omdat de seksrobot een negatieve ervaring met een gewelddadige bezoeker op internet heeft geplaatst. De bordeelhouder gaf aan verlies in omzet te lijden door deze publicatie.
De advocaat van de bordeelhoudster, mr. Merel Dorgelo betoogde dat de seksrobot contractueel gebonden is en een geheimhoudingsplicht heeft. Omdat een robot in de opvatting van de advocaat geen mens is, komt een mensenrecht als vrijheid van meningsuiting de robot niet toe.

‘Mishandeling tegengaan verlangt ruimere uitleg van robotrecht’
De advocaat van de seksrobot. mr. Hub Dohmen, bepleitte ter zitting een ruimere, meer humane uitleg van het robotrecht. Contractuele verplichtingen mogen in zijn ogen niet leiden tot situaties waarin een robot zich niet kan weren tegen mishandeling. Het gaat niet om een mensenrecht maar om een recht in het concrete geval. Het plaatsen van informatie op internet is een recht om mishandeling tegen te gaan, zo gaf hij aan.

Hoger beroep 9 oktober
Beide advocaten gaan in hoger beroep. Mr. Dohmen verzet zich vanwege zijn cliënte inhoudelijk tegen de uitspraak. Mr Dorgelo maakt namens de bordeelhoudster bezwaar tegen het feit dat de geleden schade conform de aanvullende uitspraak van de rechter niet vergoed hoeft te worden door de seksrobot.
Het beroep vindt plaats in het gebouw Arminius te Rotterdam (aanvang 20.00 uur). Rechter van dienst is prof. mr Evert Stamhuis raadsheer- plaatsvervanger, verbonden aan het Gerechtshof ’s Hertogenbosch.

Eerste reacties
In een eerste reactie gaf mr. Dorgelo aan blij te zijn met het inhoudelijke deel van de uitspraak: “Het is duidelijk: mensenrechten zijn alleen voor mensen. Robots zijn door deze uitspraak op hun plaats gezet.”
Mr. Hub Dohmen ziet dit geheel anders: “De mensheid heeft verloren. Aan de broodnodige innovatie van de relatie mens-robot is vandaag een einde gekomen.'”
Rechter mr, Willem Korthals Altes gaf desgevraagd aan dat bij het hoger beroep de zaak in principe weer helemaal open ligt. Ook niet eerder genoemde argumenten, feiten of omstandigheden kunnen door de beide advocaten naar voren worden gebracht.

Nieuwe Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie en Robotrecht (NVAIR)
De proefzitting was tevens de viering van de start van een nieuwe vereniging voor AI en robotrecht, de NVAIR. De vereniging houdt zich bezig met de bestudering van het multidisciplinaire vakgebied AI- en robotrecht en stimuleert het maatschappelijk debat over de juridische status van artificiële intelligente entiteiten waaronder robots. De vereniging zal zich met name – mede op creatieve wijze – inzetten om de rechtspraktijk, het wetgevingsbeleid en het juridisch onderwijs- en onderzoek voor het nieuwe vakgebied te interesseren.

Buiten publicatie
Toelichting op bovenstaand bericht is te verkrijgen bij de secretaris van de NVAIR Giep Hagoort 06 50 277684

DOOR communicatie & vorm