Persbericht 10 oktober 2018 – Ook in hoger beroep: geen rechten voor seksrobot.

Persbericht 10 oktober 2018

Ook in hoger beroep: geen rechten voor seksrobot.
Bordeelhoudster opnieuw in gelijk gesteld

Ook de rechter in hoger beroep, prof. mr. Evert Stamhuis heeft donderdag 9 oktober in de rechtszaal van het Rotterdamse debatcentrum Arminius uitgesproken dat de seksrobot, die door een klant is mishandeld, geen vrijheid heeft om informatie hierover op internet te verspreiden. Hij volgt daarmee de conclusie van de rechter in het gefingeerde kort geding van 4 oktober die aangaf dat de seksrobot contractueel gebonden is aan de bordeelhoudster hetgeen geen zelfstandig recht van vrije meningsuiting inhoudt. Het kort geding vormde een onderdeel van de internationale expositie Robot Love die in de Campina Melkfabriek te Eindhoven gehouden wordt tot 3 december 2018.

Rechter prof. mr. Evert Stamhuis tijdens het uitspreken van uitspraak in tweede aanleg.

Menselijke waardigheid.
Robots als de nieuwe slaven?
De Rotterdamse rechter in hoger beroep overwoog dat uiteindelijk de menselijke waardigheid leidend moet zijn en dat deze met zich meebrengt dat de mens in laatste instantie controle moet kunnen uitoefenen over de techniek. De rechter in hoger beroep gaf een dubbel toetsingskader voor het toekennen van rechten aan een robot. Bij elk afzonderlijk recht moet ten eerste bepaald worden hoe sterk het verweven is met de menselijke waardigheid. Ten tweede moet gekeken worden of het recht nodig is voor de uitoefening van de functie van de robot. In de RoboLove zaak leverde die dubbele toetsing op dat de robot geen beroep op bescherming van de vrije meningsuiting en de lichamelijke integriteit kan doen. In zijn overwegingen benadrukte de rechter dat het criterium van ‘menselijke eigenschappen’ niet doorslaggevend is om de robot rechten te geven of te onthouden. Ook rechtspersonen als stichtingen en BV’s kent het rechtssysteem rechten toe zonder dat deze rechtsfiguren natuurlijke personen van vlees en bloed zijn.
Mr. Merel Dorgelo, advocaat van de bordeelhoudster, vond het een overtuigende uitspraak die ook van belang is voor de gehele seksindustrie waar anonimiteit moet zijn gegarandeerd. Mr. Hub Dohmen, advocaat van de seksrobot, deelde na afloop mee dat zijn cliënte overweegt om tegen de uitspraak in tweede aanlegin cassatie te gaan bij de Hoge Raad. “Het kan niet zo zijn dat zelflerende seksrobots vanwege economische belangen de nieuwe slaven zijn in het digitale tijdperk.”, aldus de advocaat.

NVAIR: Gefingeerde rechtszaken als innovatie
(Rob zoiets?)
Terugkijkend op de twee gefingeerde rechtszaken concludeert de voorzitter van de nieuw opgerichte vereniging, de NVAIR (Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie en Robotrecht) dr. Rob van den Hoven van Genderen, dat de vrije methode van het kort geding een effectief middel is om het juridische en maatschappelijk debat over robotrecht op innovatieve wijze scherp te krijgen. Hij toonde zich verheugd dat de NVAIR ook al bij de oprichting in de evenementenhal van Robot Love op 4 oktober een groep student-leden kon vormen. Hij nam waar dat de belangstelling onder de studenten voor het thema AI- en robotrecht groot is.
“De nieuwe vereniging zal de dialoog op verdiepende wijze voortzetten waarbij ook voor niet-juristen plaats is.’ aldus de voorzitter.

Buiten publicatie
Giep Hagoort, initiatiefnemer van het kort geding, geeft gaarne een toelichting op het bericht 06 50 277 684.
Robot Love etc.

DOOR communicatie & vorm