Moeten robots een aparte juridische status krijgen? Een twistgesprek in NRC

Welke toekomst gaan we tegemoet in een gerobotiseerde samenleving? Is het nodig om robots rechtsbevoegd te maken of is dat een stap te ver. Een discussie tussen Rob van den Hoven van Genderen en Koen Hindriksnaar aanleiding van de resolutie van het EP om robots een zekere vorm van rechtspersoonlijkheid te geven.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/20/moeten-robots-een-aparte-juridische-status-krijgen-een-twistgesprek-a1600265

DOOR communicatie & vorm