Killer Robots komen; verbod op “killer robots”? Niet waarschijnlijk!

Killer Robots komen; verbod op “killer robots”? Niet waarschijnlijk!

Vanaf maandag 27 augustus tot vrijdag 31 augustus 2018 zijn vertegenwoordigers van verschillende staten en ngo’s als Sipri en Amnesty International bij elkaar gekomen te Geneve om in het kader van een ontwapeningsconferentie te komen tot een verbod van de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapensystemen ofwel ”killer robots”. Deze wapens zouden in de toekomst zonder menselijke tussenkomst doelen kunnen selecteren en uitschakelen. Er bestaan bij de voorstanders van een verbod ernstige twijfels van ethische en morele aard over de ontwikkeling en inzet van dergelijke wapensystemen. De menselijk e factor zou volledig worden uitgeschakeld en menselijke overwegingen van humanitaire aard zouden niet worden betrokken bij de inzet van dergelijke wapens. (Gelukkig beslist de mens nu altijd bij de inzet van conventionele wapensystemen!)

Maar tot een verbod van die wapens zal het niet komen. Ten eerste, is het geen formele bijeenkomst van de Verenigde Naties met enige zeggingskracht, maar een vergadering met de VN als gastheer.
Ten tweede, zijn de voorstanders van het verbod voor het merendeel landen uit Afrika, Zuid Amerika en bijvoorbeeld een “staat” als Vaticaanstad en organisaties zonder gouvernementele status.

Ten derde, zijn de staten die daadwerkelijk bezig zijn met de ontwikkeling van autonome wapens als de V.S., Rusland en Israel tegenstander van een verbod. China vraagt om een protocol tegen het gebruik van deze wapens, waarschijnlijk omdat ze nog niet ver genoeg zijn met de ontwikkeling.

Argumentatie van de tegenstanders van een verbod is dat echt autonome wapens nog niet bestaan en dat het onzinnig is om nu al een verbod te willen invoeren. Daarnaast is er totaal geen duidelijkheid, laat staan overeenstemming, over definities van autonome wapens.

Ook is een zwaartepunt van de voorstanders, om te komen tot een verbod, gebaseerd op het realiseren van de met een tamelijk vage term aangeduide ”meaningful human control”, ‘betekenisvolle menselijke controle’ van die wapens. Hierin worden zij gesteund door een verklaring van de Secretaris Generaal van de VN, Antonio Guterres, in de ontwapeningsagenda van de VN waarin hij uitspreekt dat er bindende afspraken zouden moeten worden gemaakt: “to ensure that humans remain at all times in control over the use of force”. Dat wil niet zeggen dat staten niet over kunnen gaan tot ontwikkeling en inzet van autonome wapens.

Naar alle waarschijnlijkheid zal er een verklaring worden uitgegeven waarin de inzet van de betrokken landen wordt benadrukt om te komen tot een aanvaardbare regeling voor de ontwikkeling en inzet van autonome wapensystemen.

Uiteindelijk zal er misschien over tien jaar een verdrag komen dat vergelijkbaar zal zijn met het nucleaire non proliferatie verdrag. De landen die op dat moment bezig zijn met de ontwikkeling van autonome wapensystemen , lees VS, Rusland, China en Israel, mogen verder gaan met die ontwikkeling en eventuele beperkte inzet maar zullen alle inspanningen op dat gebied van andere landen blokkeren…

DOOR communicatie & vorm