Artificial Intelligence: Geautomatiseerde Besluitvorming en de Overheid

SwitchLegal managing partner spreekt op congres georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Congres “Artificial Intelligence: Geautomatiseerde Besluitvorming en de Overheid”

Professor Stephen Hawking heeft ons reeds gewaarschuwd: kunstmatige intelligentie zou zomaar het einde van de mensheid kunnen betekenen. Desalniettemin ontkomen wij niet aan deze technologische vernieuwing. Zowel de private als de publieke sector maken steeds meer gebruik van methodes die menselijk handelen overbodig lijken te maken. Daarom is het tijd om stil te staan bij de potentie en de impact van het samenspel tussen variabelen en algoritmes.

Naar aanleiding van de digitalisering van onze directe omgeving, wordt vanuit het Rijks ICT Traineeprogramma op woensdag 31 mei 2017 van 12.00 tot 17.30 uur in het auditorium van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Turfmark 147 in Den Haag  het congres “Artificial Intelligence: Geautomatiseerde Besluitvorming en de Overheid georganiseerd. De juridische limieten en technische toepasbaarheid van de huidige status quo worden uiteengezet en dit spanningsveld wordt geïllustreerd aan de hand van relevante praktijkervaringen. Deze kennisdeling tussen de overheid, het bedrijfsleven en de academische wereld beoogt het boeken van bedachtzame vooruitgang.

Het programma vindt u via deze link, hier kunt u zich ook direct aanmelden voor het congres. Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats.

DOOR communicatie & vorm